Bon dia a tots i totes!

En aquesta nova entrada, parlaré de què és el que jo he pogut deduir gràcies als documents facilitats a classe en els quals es parlava del significat de la psicologia de l’educació en sentit ampli.

La interpretació, o possible definició que he pogut extreu-re del mapa conceptual realitzat a classe i, a casa entre tots els membres que formen el grup en el qual estic implicada, és la següent:

 • Per una banda, la psicologia de l’educació, s’encarrega d’estudiar científicament la conducta humana i els canvis que es produeixen en les persones com a conseqüència de la seva participació en situacions educatives.
 • D’altra banda, cal destacar que és una variant (per així dir-ho) de la psicologia en general,que estudia el comportament humà davant l’aprenentatge, ja que com bé diu el concepte, l’educació té u paper molt important en la psicologia de l’educació.

És important saber que durant el pas dels anys, ha patit diversos canvis, ha passat de ser un concepte molt rellevant a, no tenir massa importància, i, actualment és considerada una disciplina “pont”.

D’aquí, en podem extreure cinc etapes:

 • A les primeres dècades del s.XX, la psicologia de l’educació, fonamentament anava dirigida als paràmetres de l’aprenentatge.
 • A finals dels 50, era la disciplina amb més pes en la investigació educativa.
 •  Durant els anys 60,té més importància de la que tenia als  anys 50.
 • Als anys 70, s’obtà per a fonamentar científiciament l’ educació i l’ensenyament.
 • Per últim, a finals del s.XX,  s’utilitza abordar problemes educatius i millorar l’educació.

Dins la psicologia de l’educació, s’inclouen molts conceptes, però el que nosaltres destaquem és el de la psicologia aplicada a l’educació. En aquests, es troben quatre formes d’entendre les relacions entre coneixemnet psicològic, teoria i pràctica educativa.

 1. Coneixement psicològic, permet abordar científica i racionalment les qüestions educatives.
 2.  Comportament humà, conjunt de lleis generals que poden ser utilitzades per comprendre qualsevol àmbit de les persones.
 3. Caracterització de la psicología de l’educació,  àmbit en el que es pretèn utilitzar l’educació.
 4. Missió de la psicología de l’educació.  Seleccionar allò que pot tenir major utilitat per entendre i explicar el comportament de les persones.

La psicologia de l’educació analitza les formes d’ensenyament i aprenentatge.

 • Es parla també de què és una disciplina “pont” en l’actualitat,doncs la finalitat d’aquesta és estudiar els processos de canvi que es produeixen en les persones com a conseqüència de la seva participació en activitats educatives.

Finalment,podem dir que dins aquesta disciplina, s’identifiquen dos grans blocs de contingut.

 1. En el primer, hi apareixen els conceptes relatius als processos de canvi que es produeixen en les persones com a resultat de la seva participació en situacions i activitats educatives.
 2. En el segon bloc,en canvi, apareixen els factors, les variables o les dimensions de les situacions i activitats educatives que es relacionen directa o indirectament amb processos de canvi i que contribueixen a explicar la seva orientació, característiques i resultats.

Espero després d’haver revisat a fons els documents donats a classe,

saber definir d’una manera clara la psicologia de l’educació.

A continuació, us adjunto una imatge del mapa conceptual:

PSICO 2.jpg
EN AQUEST MAPA CONCEPTUAL, APAREIX EL CONCEPTE PRINCIPAL DE LA PRÀCTICA 2 AIXÍ COM TAMBÉ, DIVERSOS PUNTS QUE PODEN AJUDAR A ENTENDRE BEN BÉ EL QUÈ ÉS LA PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ.

ENS VEIEM MOLT AVIAT, MOLTES GRÀCIES, ALBA.

SI EL MAPA NO ES VEU DE MANERA CLARA; EL PORTAVEU DEL MEU GRUP, ÉS A DIR, LA PERSONA QUE HA PENJAT A L’ ESPAI COMPARTIT EL MAPA ORIGINAL, ÉS EN FERRAN BONET.

Anuncis