Bona nit a tohthom, en la tasca d’avui, parlarem sobre les normes que seguim que la feina en equip ens resulti profitosa. Em realitzat un llistat de normes entre tots, aquestes són les que utilitzen diariament en els treballs d’aquest crèdit i de la resta de crèdits.
Partint de la norma del respecte que ens hem de mostrar entre tots els components del grup ja que cal acceptar la diversitat d’opinions, un aspecte molt important és: la implicació a l’hora d’assumir les tasques particulars del treball comú. En segon lloc, afegiríem el ser responsables a l’hora de complir les tasques dins dels períodes establerts.
Hem de posar-nos d’acord en l’hora de connexió per realitzar les tasques i conjuntament a aquesta norma podem afegir la d’establir un criteri a l’hora d’escollir el component del blog el qual utilitzarem per comentar i elaborar la tasca, ja sigui via whatsapp o presencialment a l’aula.
Un cop cadascú hagi acabat la seva part, l’ha d’exposar a la resta per tal de poder donar la nostra opinió sobre el que ha fet el company/a i, d’aquesta manera, es pugui afegir o modificar, si és dóna el cas, és a dir, posar en comú les nostres visions i realitzar crítiques constructives per tal de millorar l’objectiu final.

Seguidament es poden agafar les idees en les que estem d’acord i les organitzem, creant així un comentari en el que apareguin els trets més importants. Poc a poc recopilar els comentaris en un text i afegir les noves idees que apareguin.


En aquesta segona part de l’activitat el que havíem de fer, un altre cop mitjançant els nostres comentaris, era elaborar un text reflexiu sobre el que ens resulta treballar a través d’una eina com és el blog, en un grup com el nostre.

Primer de tot, volem deixar clar què creiem que treballar a través del blog resulta profitós, fàcil d’utilitzar i que permet organitzar la informació d’una manera útil i ràpida. Però el problema sorgeix quan, en un grup com el nostre, el qual ens podem reunir presencialment per realitzar les tasques encomanades, trobem que és una pèrdua de temps i que no ens beneficia per aconseguir el resultat final, treballar mitjançant el blog. Som un grup que treballem bé de manera conjunta, ens sabem organitzar i treballar en equip. Però la nostra manera de treballar més profitosa creiem que és presencialment.

Estem d’acord que s’ha de probar i aprendre tant com es pugui, i conéixer aquest mètode ens pot oferir, si ho necessitem en un futur, un ajut per a realitzar una tasca que requereixi les aportacions de tots. Però d’altra banda, creiem que no ens beneficia el fet que totes les tasques s’hagin de realitzar de la mateixa manera, és a dir, no ens agradaria seguir treballant havent d’utilitzar el sistema de“comentaris+entrades”, ja que creiem, com a grup, que ens limita i no ens permet arribar al nostre 100%.

DIT AIXÒ, BONA SETMANA A TOTHOM!!!

Anuncis