‘El coneixement no és el més important, sinó l’habilitat que té cada persona per processar la informació’

BONA TARDA A TOTHOM!

Avui m’agradaria realitzar una bona entrada, ja que és l’última d’aquest curs degut a què ja som quasi al mes de juny!
En aquesta nova però última entrada, parlaré sobre les thinking skills, més conegudes com a habilitats de pensament.

El passat dijous dia 19 de maig vàrem assistir a una xerrada que va realitzar Dr. Li Li a la Universitat de Lleida. En ella, es va parlar de diferents aspectes, però va ser realitzada en anglès, fet que dificultava bastant la comprensió de tots els conceptes que es van esmentar.

El tema principal de la conferència va ser, les habilitats de pensament, i quan parlem d’aquestes, ens referim a quatre tipus d’habilitats, que ara definiré breument:

1. HABILITATS DE RECERCA: ( Aquelles que informen sobre el món)
Aquestes habilitats formen un eix que travessa totes les edats. Els menuts aprendran a
connectar les experiències presents amb les passades i a través del tempteig i de les
consideracions que facin acabaran formulant hipòtesis, buscant alternatives, anticipant
conseqüències o preveient possibilitats.
Sobretot, cal no oblidar que recerca significa exploració.

2. HABILITATS DE CONCEPTUALITZACIÓ I ANÀLISI: ( Aquelles que exercitem quan
interioritzem els coneixements i els posem noms)
Són les habilitats d’organització de la informació. Nosaltres rebem la informació en forma de
paraules, de conceptes i de frases. Aquestes unitats són significatives, habitualment tenen
sentit per a nosaltres. Processar aquestes unitats, és a dir, comprendre, assimilar i registrar, és
també una nova manera de trobar significats. Les habilitats de conceptualització són bàsiques
per agilitzar les relacions pensament-llenguatge.

3. HABILITATS DE RAONAMENT: (Aquelles que serveixen per ampliar el coneixement amb el sol ús de la raó)
Una vegada adquirit coneixement gràcies a l’experiència, la manera d’ampliar-lo és fent servir el raonament. Raonar és un procés mental gràcies al qual ordenem i coordinem la informació que posseïm, una part arribada des de les habilitats de recerca i una altra emmagatzemada en la nostra memòria. El contacte entre els nous coneixements i els que ja teníem provoca una nova descoberta i així el procés de coneixement s’alimenta constantment.

4. HABILITATS DE COMUNICACIÓ, TRADUCCIÓ I FORMULACIÓ:
Són aquelles que serveixen per explicitar, aplicar o formular el resultat d’un coneixement. Hem d’insistir a potenciar el llenguatge de forma elaborada i sistemàtica per facilitar el pas d’un llenguatge a l’altre.


D’altra banda, cal destacar que Dra. Li Li ens va explicar algunes tècniques que podem utilitzar en el nostre futur com a docents per potenciar les ‘thinking skills‘ dins d’un grup aula.

Com per exemple, fer preguntes a l’alumnat sobre aquell concepte que està aprenent en aquell moment, i esbrinar-ne quin ús en donarien ells i elles a la vida quotidiana.

Un altra tècnica, és utilitzar els debats participatius, on tots puguin aportar la seva visió i així fomentar la comunicació a l’aula.

En tercer lloc, cal destacar el concepte feedback, paraula molt utilitzada durant tota la conferència, és molt important el diàleg, la recepció i aportació d’informacions, aprendre a aprendre en comú!

I per acabar amb la síntesi, volia mencionar al geni Piaget, que va ésser un dels protagonistes de la conferència amb el qual vull acabar aquesta entrada amb la seva frase:

piaget

Fins aquí la meva petita aportació en psicologia a través d’aquest blog, moltes gràcies lectors!
FINS AVIAT!

Anuncis